Poznajemy mieszkańców Puszczy Białowieskiej

Tropem mieszkańców Puszczy.

Wycieczka do północnej części BPN. Rozpoznajemy mieszkańców puszczy na podstawie znalezionych śladów. Bardzo często spotykamy też dzikich właścicieli tych śladów.

Szczegóły:

  1. Wyprawa do Puszczy, najlepiej w okresie ferii zimowych.
  2. Rozpoznajemy tropy zwierząt i inne ślady ich bytowania.
  3. Udajemy się do północnej części BPN.
  4. Wyprawa trwa od 3-ch godzin (dostosowujemy się do potrzeb gości).
  5. Obuwie dostosowane do chodzenia po śniegu lub rosie.
  6. Liczba uczestników - maksymalnie dwie rodziny z dziećmi ( wyjątek, to 3 lub 4 rodziny zaprzyjaźnione).
Script logo